بنام خدا
Farabi Logo

Graduate School of Management

*ترم چهارم  مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت صنعتی*

    اخبار سامانه

    عکس مدیر اجرایی
    کنفرانی ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
    از مدیر اجرایی در سه‌شنبه، 29 فروردین 1396، 5:49 عصر