بنام خدا

Farabi Logo

Graduate School of Management

*ترم چهارم مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرائی*

    اخبار سامانه

    عکس مدیر اجرایی
    کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
    از مدیر اجرایی در سه‌شنبه، 29 فروردین 1396، 5:46 عصر