بنام خدا

Farabi Logo

Graduate School of Management

*ترم چهارم مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرائی*

    اخبار سامانه

    Picture of مدیر اجرایی
    کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
    by مدیر اجرایی - Tuesday, 29 Farvardin 1396, 5:46 PM